Кои са най-популярните бакалавърски и магистърски специалности в IT сферата?

December 6, 2022

Софтуерните и IT специалности са едни от най-популярните в различните родни университети към днешна дата, като конкуренцията за прием е огромна. Пазарът на труда предлага множество възможности за реализацията на кадри с подобна квалификация, и то със заплати, далеч надвишаващи средната за България сума. В тази връзка си заслужава да проследим кои са най-примамливите университетски бакалавърски и магистърски програми, които привличат все повече и повече кандидат-студенти с всяка изминала година.

Компютърни системи и технологии

Специалността “Компютърни системи и технологии” е класически избор за множество млади хора, които тепърва решават да посетят бъдещето си на IT сферата. Обучението е стандартно, като в общия случай отнема 4 години за придобиване на бакалавърска степен и между 1 и 2 години – за магистърска, в зависимост от предходната квалификация на студента.

Специалността е относително широка, като позволява на завършилите да се ориентират отлично в многообразието от съвременни компютърни системи и мрежи, както и да придобият практически умения по търсени езици за програмиране. Уменията при боравенето с бази от данни, които студентите изграждат, също са важни и дават сериозни перспективи за кариерно развитие и добро заплащане.

Огромният плюс на това професионално направление е, че дава възможност за реализация не само в IT сферата, но и в администрацията, икономиката, банковото дело и услугите като цяло.

Компютърни технологии и приложно програмиране

Специалност “Компютърни технологии и приложно програмиране” е сходна на предходната, но е далеч по-профилирана в областта на програмирането. Ако да пишете кодове в вашата страст и призвание, може да пропуснете по-общите направления и да стреляте право в целта.

Стандартните учебни планове включват курсове като “Софтуерно инженерство”, “Софтуерни технологии”, “Валидация на бази данни”, “Приложно програмиране” и много други, които впоследствие се смесват със забавни “отклонения” като “Компютърни игри” например.

Завършилите подобна специалност ще са напълно подготвени да създават самостоятелно различни приложения , както и да оценяват, тестват и работят по вече съществуващи. Ако имате бизнес идея, която искате да развивате в дигиталното пространство само и единствено със свои собствени усилия, това със сигурност е подходяща за вас дисциплина.

Системно програмиране

За да се изкачим още една стълбичка нагоре при специализирането и тясното профилиране в областта на програмирането, ще се запознаем с дисциплината “Системно програмиране”. Тази специалност е силно насочена към разработване на софтуер и уеб дизайн, което се постига благодарение на обхватно обучение в областта на различните езици за програмиране, графика и дизайн, инсталация и конфигурация на системен софтуер, скриптови езици, бази данни и други.

Специалността е чудесна, защото дава възможност на успешно завършилите да се реализират в така популярните напоследък направления като софтуерно тестване (QA), разработване и ръководене на проекти в IT сектора. Това им дава професионален поглед върху отделните етапи при реализирането на даден софтуерен продукт.

Киберсигурност

Професионално направление “Киберсигурност” е относително ново, но безкрайно любопитно и перспективно. То съчетава компетенции в областта на информационните технологии, програмирането и военното дело, което го прави привлекателно и доста добре заплатено.

Откъде се поражда необходимостта от подобни специалисти на пазара на труда? От непрекъснато зачестяващите заплахи за дигиталната сигурност на различни институции и бази от данни. Хакерите през XXI век разполагат с доста широк набор от умения, които не се притесняват да тестват, за да придобиват чувствителна информация, което може да навреди на имиджа и цялостната информационна система на съответната единица. Затова е важно да има добре подготвени IT специалисти, които да противодействат адекватно на атаките и да изграждат непробиваеми системи за онлайн сигурност.

Обучението в общия случай се фокусира върху дефиниция на понятието “киберсигурност”, както и проектирането и реализирането на системи, които да я осигурят в съответствие с различните национални и международни стандарти. Лекциите включват дисциплини като “Криптография”, “Анализ и управление на риска”, “Облачни технологии” и други.